درباره‌ی ما

اگر صفحات تاریخ علم و فرهنگ و هنر این مرز و بوم را ورق زنیم، فر و شوكت فرهیخگتان ایران‌زمین چشم و هوشمان را خیره و به خود جلب می‌كند. دانشمندان و هنرمندان بسیاری را می‌یابیم كه برای چشمه‌ی زلال معرفت راه و نشانند، تا تشنگان طالب را سیراب كنند. چون «هر كجا آبی هست، سبزی و آبادانی نیز هست»، كسانی پیدا می‌شوند تا از این راویان علم و هنر توشه‌ای برگیرند و اندوخته‌ای برسازند.
اشخاصی چون دكتر صفوت، كه هم از لحاظ مقام و مرتبت علمی و هم از جنبه‌ی هنری و فرهنگ ملی و از همه مهم‌تر، از جهت اخلاق عالیه‌ی انسانی زبانزد خاص و عام بود، بدیهی است مشتاقانی به دورش جمع شوند تا از خرمن وجودش خوشه‌ای برچینند. شخصیت جامع او را از اطرافیانش، كه هر یك جذب وجهی از او شده‌اند، بهتر می‌توان شناخت. یكی كه پای بحث فلسفه و منطق و كلام و عرفانش نشسته بود و از سخنانش بهره مي‌گرفت. دیگری كه تشنه‌ی موسیقی اصیل بود، تسلطش بر این هنر افلاكی مجذوبش ساخته بود. یكی دیگر با یاد‌آوری اینكه «درخت هرچه پربارتر، افتاده‌تر است»، جذب اخلاق فروتنانه‌ی او شده و بسیاری صفت دیگر، كه جاذبه‌ی دكتر صفوت را پرقدرت ساخته بود.
هر چند جمع آمدن تمام اوصاف فوق، انسان را از نوادر می‌سازد، اما چیزی كه بیش از همه باعث شده تا خواص و عوام به او توجهی ویژه نشان‌دهند، فلسفه، اندیشه و اخلاق اصیلی بود كه خود را بر رعایت آن ملزم داشته و اثرات این الزام در وجودش طنین‌افكن شده بود وقتی از او سؤالی مي‌پرسيدند بی‌هیچ چشم‌داشتی، تا آن‌جا كه در توان داشت مي‌كوشيد تا مشكل را حل كند. وقتی از او كمك مي‌خواستند، با اشتیاق پدرانه به تو پاسخ می‌گفت و این همه را نه به‌خاطر شهرت و نه به خاطر سود و منفعت مادی، بلكه به جهت رعایت اخلاقیات اصیل و عمل به آنچه او آن را «زیبایی» برمی‌شمرد، به انجام می‌رساند.
با چنین شرایطی، مشكل نیست افرادی را از قبیل شاگرد و سائل و دوست در كنار او یافت. همان‌طور كه گفته شد، دكتر صفوت شخصاً از هیاهو پیرامون نامش اجتناب می‌كرد. اما مصرانه از او خواستیم تا به این وسیله حاصل تجربیاتش را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. او نیز قبول زحمت كرد و ما را در تهیه‌ی این مطالب یاری رساند.
بايد قبول كرد كه معرفي چنين اشخاصي كار ساده‌اي نيست. گرچه زماني كه در كنارش بوديم با اصرار زياد در تهيه و تدوين مطالب اين وب سايت قبول زحمت كرد و ما را ياري فرمود ولي هميشه براي معرفي خود و آثارش كراهت داشت، امروز هم كه در ظاهر در كنارمان نيست از عهده اين مشكل برنمي‌آييم و چنين قصدي را هم نداريم، شايد با اين سايت تنها گوشه‌اي از معرفي ايشان انجام شود، اما صادقانه معرفي او را به عهده تاريخ گذاشته‌ايم تا اگر از محك «زمان» كه به زعم او ماموريت فناي هر چيز فاني را عهده دار است گذشت و نامش زنده ماند، آثاري كه از او به جا مانده است بهترين معرف‌اش باشند.
 

Navigation

Social Media